Luyện tập chung (trang 128, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Luyện tập chung trang 128 sách toán lớp 5

1. Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm.

Luyện tập chung trang 128 sách toán lớp 5

a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp).

b) Tính thể tích bể cá đó.

c) Mức nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể)

>> Xem đáp án tại đây.

2. Một hình lập phương có cạnh 1,5m. Tính:

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương;

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương;

c) Thể tích của hình lập phương;

>> Xem đáp án tại đây.

3. Có hai hình lập dài phương. Hình M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh hình N.

a) Diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N ?

b) Thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích của hình N ?

>> Xem đáp án tại đây.

Xem thêm Bảng đơn vị đo thời gian tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận