Lũy thừa – Hướng dẫn giải bài tập – Bài tập giải tích 12

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP Bài 1 trang 55 sách giáo khoa giải tích 12 Tính: >>Xem đáp án tại đây. Bài 2 trang 55 sách giáo khoa giải tích 12 Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ: >>Xem đáp án tại đây. Bài 3 trang 56 sách giáo khoa giải tích 12 Viết các số sau theo thứ tự tăng dần: >>Xem đáp án tại đây. Bài 4 trang 56 sách giáo khoa giải tích 12 Rút gọn các...

Có thể bạn quan tâm:

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

Bài 1 trang 55 sách giáo khoa giải tích 12

Tính:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 trang 55 sách giáo khoa giải tích 12

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 trang 56 sách giáo khoa giải tích 12

Viết các số sau theo thứ tự tăng dần:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4 trang 56 sách giáo khoa giải tích 12

Rút gọn các biểu thức sau:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 5 trang 56 sách giáo khoa giải tích 12

Chứng minh rằng:

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: