Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em – tuần 33 – tiếng việt 5

Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo sục trẻ em I. LUYỆN ĐỌC 1. Đọc diễn cảm bài đọc 2. Lưu ý phát âm Nhận diện và phát âm rõ các từ: – tr / ch: trẻ em, trả tiền, trong, trông, giải trí, trật tự, tôn trọng; môi trường, trung thực, chăm sóc, vui chơi, cha, chăm chỉ; – x / s: xây dựng, xã hội, sức khỏe, sáu, cơ sở, vệ sinh, tài sản, sông, bản sắc; – l / n: luật, công lập, lành mạnh, du lịch,...

Có thể bạn quan tâm:

Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo sục trẻ em

I. LUYỆN ĐỌC

1. Đọc diễn cảm bài đọc

2. Lưu ý phát âm

Nhận diện và phát âm rõ các từ:

tr / ch: trẻ em, trả tiền, trong, trông, giải trí, trật tự, tôn trọng; môi trường, trung thực, chăm sóc, vui chơi, cha, chăm chỉ;

x / s: xây dựng, xã hội, sức khỏe, sáu, cơ sở, vệ sinh, tài sản, sông, bản sắc;

l / n: luật, công lập, lành mạnh, du lịch, lứa tuổi, lễ phép, người lớn, lao động, khả năng, đất nước, Việt Nam;

d / r / gi: thể dục, dân tộc, dưới, rèn luyện, thầy giáo, giúp đỡ, già yếu, gin, gia đình…

II. TÌM HIỂU BÀI

1. Tìm hiếu chung

Luật Bảo vê, chăm sóc và giáo dục trẻ em là văn bản của Nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em; quy định nghĩa vụ của trẻ em đối với gia đình và xã hội, đất nước; nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

2. Nội dung chính

Điều 15, 16, 17 trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nêu lên các quyền của trẻ em. Đó là các Luật về quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của trẻ em; Luật về quyền được học tập của trẻ em và Luật về quyền được vui chơi, giải trí lành mạnh, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch phù hợp với lứa tuổi của trẻ em.

Luật cũng quy định rõ những bổn phận của trẻ em: Yêu quý, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy, cô giáo, đoàn kết với bạn, giúp đỡ người khó khăn, tàn tật theo khả năng của mình; chăm chỉ học tập, rèn luyện thân thể, giữ trật tự công cộng và an toàn giao thông, tôn trọng tài sản của người khác, bảo vệ môi trường; yêu lao động, giúp gia đình những việc vừa sức; sống có đạo đức, tôn trọng luật pháp và nội quy nhà trường, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; yêu quê hương, đồng bào, có ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế.

3. Liên hệ bài đọc, mở rộng kiến thức

Trẻ em luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi người vì đó chính là tương lai của cả nhân loại. Vì vậy, không chỉ Việt Nam mà cả thế giới đều đặt ra những nhiệm vụ cụ thể cho mọi người để bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Tuyên bố thế giới về sự sống còn,

quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắng, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc. Đồng thời chúng hiểu biết, ham hoạt động và đầy ước vọng. Tuổi chúng phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển. Tương lai của chúng phải được hình thành trong sự hòa hợp và tương trợ. Chúng phải được trưởng thành khi được mở rộng tầm nhìn, thu nhận thêm những kinh nghiêm mới…

Nhiệm vụ:

Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của trẻ em là trách nhiệm hàng đầu, đồng thời cũng là một nhiệm vụ mà các giải pháp đã nằm trong tầm tay của chúng ta. Sinh mệnh của hàng vạn trẻ em trai và gái có thể được cứu vãn mỗi ngày, vì ta có thể ngăn ngừa được các nguyên nhân dẫn đến tử vong ở các em. Tỷ lệ tử vong của trẻ em nói chung và tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh nói riêng ở nhiều nơi trên thế giới hiện nay đến mức không thể chấp nhận được, tuy nhiên có thể hạ thấp rất nhiều tỷ lệ đó với những biện pháp đã được biết tới và cũng dễ dàng đạt được.

Trẻ em bị tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn cần phải được quan tâm chăm sóc nhiều hơn và được hỗ trợ mạnh mẽ hơn.

Tăng cường vai trò của phụ nữ nói chung và phải đảm bảo quyền bình đẳng giữa nam và nữ vì lợi ích của trẻ em toàn cầu. Ngay từ đầu, các em gái đã phải được đối xử bình đẳng và có cơ hội đồng đều như các em trai.

(Theo Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em)

Xem thêm Tả cảnh (Kiểm tra viết)

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: