Lời giải bài 7 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 7:

Ta có:

3= 0 + 3

3= 1+2

Trường hợp thứ nhất: 0 x 3 = 0 (không nhận)

Trường hợp thứ hai: 1 x 2 = 2 (nhận)

Vậy hai số cần tìm là 1 và 2.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận