Lời giải bài 5 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 5:

7 bao đường cân nặng:

3 x 7 = 21 (kg)

Đáp số: 21 kg

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận