Lời giải bài 4 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 4: Mỗi tuần lễ Hồng học ở nhà là: 3x 5 = 15 (giờ) Đáp số : 15 giờ. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4:

Mỗi tuần lễ Hồng học ở nhà là:

3x 5 = 15 (giờ)

Đáp số : 15 giờ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: