Lời giải bài 4 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 4:

Mỗi tuần lễ Hồng học ở nhà là:

3x 5 = 15 (giờ)

Đáp số : 15 giờ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận