Lời giải bài 3 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 3:

8 hộp phấn có tất cả:

5 x 8 = 40 (viên phấn)

Đáp số : 40 viên phấn.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận