Lời giải bài 2 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 2: Lan viết dúng, Hồng viết sai vì 3 x 3 + 4 ,không bằng 3 x 4 ( 3 x 3 + 4 = 13 ; 3 x 4 = 12). Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

Lan viết dúng,

Hồng viết sai vì 3 x 3 + 4 ,không bằng 3 x 4

( 3 x 3 + 4 = 13 ; 3 x 4 = 12).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: