Lời giải bài 2 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 2:

Lan viết dúng,

Hồng viết sai vì 3 x 3 + 4 ,không bằng 3 x 4

( 3 x 3 + 4 = 13 ; 3 x 4 = 12).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận