Lời giải bài 10 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 10:

Hai số có tích bằng 0 và có tổng bằng 0 là 0 và 0

(Vì 0 x 0 = 0 ; 0 + 0 = 0)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận