Lời giải bài 1 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 1: An viết đúng Bình viết sai về 4 + 4 + 4 + 4 + 4 được viết thành 4 x 5. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1:

An viết đúng

Bình viết sai về 4 + 4 + 4 + 4 + 4

được viết thành 4 x 5.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: