Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương – Sách Bài tập Toán 9 tập 1, phần Đại số

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương 36. Áp dụng quy tắc khai phương một thương, hãy tính >> Xem thêm đáp án câu 36 tại đây. 37. Áp dụng quy tắc chia hai căn bậc hai, hãy tính >> Xem thêm đáp án câu 37 tại đây. 38. Cho các biểu thức a) Tìm x để A có nghĩa. Tìm x để B có nghĩa. b) Với giá trị nào của x thì A = B ? >> Xem thêm đáp án câu 38 tại đây. 39. >> Xem thêm đáp án...

Có thể bạn quan tâm:

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

36. Áp dụng quy tắc khai phương một thương, hãy tính

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

>> Xem thêm đáp án câu 36 tại đây.

37. Áp dụng quy tắc chia hai căn bậc hai, hãy tính

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

>> Xem thêm đáp án câu 37 tại đây.

38. Cho các biểu thức

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

a) Tìm x để A có nghĩa. Tìm x để B có nghĩa.

b) Với giá trị nào của x thì A = B ?

>> Xem thêm đáp án câu 38 tại đây.

39.

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

>> Xem thêm đáp án câu 39 tại đây.

40. Rút gọn các biểu thức

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

>> Xem thêm đáp án câu 40 tại đây.

41. Rút gọn các biểu thức :

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

>> Xem thêm đáp án câu 41 tại đây.

42.Rút gọn biểu thức với điều kiện đã cho của x rồi tính giá trị của nó:

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

>> Xem thêm đáp án câu 42 tại đây.

43*. Tìm x thỏa mãn điều kiện:

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

>> Xem thêm đáp án câu 43 tại đây.

44. Cho hai số a, b không âm. Chứng minh

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Dấu đẳng thức xảy ra khi nào ?

>> Xem thêm đáp án câu 44 tại đây.

45. Với a ≥ 0 và b > 0 , chứng minh

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

>> Xem thêm đáp án câu 45 tại đây.

46. Với a dương, chứng minh

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

>> Xem thêm đáp án câu 46 tại đây.

Bài tập bổ sung

4.1.

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Hãy chọn đáp án đúng.

>> Chọn B

>> Xem thêm

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: