Kiến thức cần nhớ về phương trình bậc hai với hệ số thực – sách bài tập giải tích 12

KIẾN THỨC CẦN NHỚ: – Các căn bậc hai của số thực a < 0 là – Xét phương trình bậc hai – Nếu Δ=0 thì phương trình có một nghiệm kép (thực) x = -b/2a. – Nếu Δ>0 thì phương trình có hai nghiệm thực – Nếu Δ<0 thì phương trình có hai nghiệm phức VÍ DỤ: Ví dụ 1: Giải phương trình: Giải Ta có: Δ = 1 – 4.7 = -27. Phương trình có hai nghiệm phức: Ví dụ 2: Cho z1, z2 là hai...

Có thể bạn quan tâm:

KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

– Các căn bậc hai của số thực a < 0

– Xét phương trình bậc hai

– Nếu Δ=0 thì phương trình có một nghiệm kép (thực) x = -b/2a.

– Nếu Δ>0 thì phương trình có hai nghiệm thực

– Nếu Δ<0 thì phương trình có hai nghiệm phức

VÍ DỤ:

Ví dụ 1:

Giải phương trình:

Giải

Ta có: Δ = 1 – 4.7 = -27. Phương trình có hai nghiệm phức:

Ví dụ 2:

Cho z1, z2 là hai nghiệm của phương trình ax^{2} + bx + c = 0

với a,b ,c ∈ R;a≠0. Chứng minh rằng z1 + z2 = -b/a , z1.z2 = c/a.

Giải

Xét các trường hợp của Δ :

Trường hợp Δ = 0 hay b^{2} = 4ac , ta có: z1 = z2 = -b/2a nên:

Trường hợp Δ > 0 ta có:

nên:

Trường hợp Δ < 0 ta có:

nên:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: