Kiến thức cần nhớ về đường tiệm cận – Sách bài tập giải tích 12

KIẾN THỨC CẦN NHỚ: Kí hiệu (C) là đồ thị của hàm số y =f(x). Đường tiệm cận đứng Nếu một trong các điều kiện: thì đường thẳng x = x0 là tiệm cận đứng của (C). Đường tiệm cận ngang Nếu: thì đường thẳng y =y0 là tiệm cận ngang của (C).

Có thể bạn quan tâm:

KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

Kí hiệu (C) là đồ thị của hàm số y =f(x).

Đường tiệm cận đứng

Nếu một trong các điều kiện:

thì đường thẳng x = x0 là tiệm cận đứng của (C).

Đường tiệm cận ngang

Nếu:

thì đường thẳng y =y0 là tiệm cận ngang của (C).

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: