Kiến thức cần nhớ về đường tiệm cận – Sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

Kí hiệu (C) là đồ thị của hàm số y =f(x).

Đường tiệm cận đứng

Nếu một trong các điều kiện:

thì đường thẳng x = x0 là tiệm cận đứng của (C).

Đường tiệm cận ngang

Nếu:

thì đường thẳng y =y0 là tiệm cận ngang của (C).

Bình luận
0

Bình luận