Kiến thức cần nhớ Hóa 12, Polime

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ I. POLIME: Là những hợp chất có phân từ khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau. + Phân loại: - Polime thiên nhiên: tinh bột, xenlulozơ, tơ tằm, cao su thiên nhiên... - Polime tổng hợp: PE, pp, PVC, PS... - Polime bán tổng hợp (hay nhân tạo) được chế biến từ xenlulozơ như tơ visco + Hoá tính: - Phản ứng cắt mạch (hay depolime hoá): như phản ứng thuỷ phân polipeptit. - Phản...

Có thể bạn quan tâm:

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

I. POLIME: Là những hợp chất có phân từ khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau.

+ Phân loại:

– Polime thiên nhiên: tinh bột, xenlulozơ, tơ tằm, cao su thiên nhiên…

– Polime tổng hợp: PE, pp, PVC, PS…

– Polime bán tổng hợp (hay nhân tạo) được chế biến từ xenlulozơ như tơ visco

+ Hoá tính:

– Phản ứng cắt mạch (hay depolime hoá): như phản ứng thuỷ phân polipeptit.

– Phản ứng giữ mạch: với polime còn chứa nối đôi có thể cho phản ứng cộng.

– Phản ứng khâu mạch: các polime nối với nhau như lưu hoá cao su.

+ Điều chế:

– Từ phản ứng trùng hợp: Đối với các monome có liên kết p hay vòng không bền, phản ứng này không có sự phóng thích phân tử nhỏ. Nếu ban đầu có 2 monome khác nhau, ta có phản ứng đồng trùng hợp.

– Từ phản ứng trùng ngưng: Đối với các monome có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng kết hợp để phóng thích các phân từ H2O như:

– Nhóm -NH2 và nhóm -COOH tạo poliamit.

– Nhóm -OH và nhóm -COOH tạo polieste.

– Hai nhóm -OH tạo poliete.

+ Các tên và CTCT cần thuộc: PE, pp, PS, PVC, cao su buna, cao su buna-S, cao su thiên nhiên, polipeptit.

II. VẬT LIỆU POLIME

1. Chất dẻo: Là những polime có tính dẻo (cần phân biệt với tính đàn hồi của cao su) gồm polime với các chất độn hay phụ gia. Các polime thường dùng để làm chất dẻo như: polietylen, poli (vinyl clorua), poli (metyl metacrilat) poli (phenol-fomandehyt).

2. Tơ sợi: Là những polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định. Phân loại: gồm tơ thiên nhiên như sợi bông, tơ tàm; tơ hoá học gồm tơ tổng hợp như tơ nilon, tơ capron và tơ bán tổng hợp như tơ axetat, tơ visco.

3. Cao su: Là loại polime có tính đàn hồi. Phân loại: gồm cao su thiên nhiên (từ mủ cây cao su) và cao su tổng hợp như cao su buna (từ phản ứng trùng hợp của butadien).

4. Keo dán: Là loại polime có khả năng kết dính 2 mảnh vật liệu giống hay khác nhau mà không làm thay đổi bản chất của chúng. Phân loại: gồm nhựa vá ruột xe (từ cao su tan trong dung môi hữu cơ), keo epoxi từ polime có chứa nhóm hinh1 keo dán urê-fomandehyt từ (- NH – CO – NH – CH2 – )n

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: