Khối đa diện lồi và khối đa diện đều – Hướng dẫn giải bài tập – Giải bài tập Hình học 12

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP: Bài 1 trang 18 sách giáo khoa Hình học 12 Cắt bìa theo mẫu dưới đây(h.1.23) , gấp theo đường kẻ, rồi dán các mép lại để được các hình tứ diện đều, hình lập phương và hình bát diện đều. >>Xem đáp án tại đây. Bài 2 trang 18 sách giáo khoa Hình học 12 Cho hình lập phương (H). Gọi (H’) là hình bát diện đều có các đỉnh là tâm của các mặt của (H)....

Có thể bạn quan tâm:

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP:

Bài 1 trang 18 sách giáo khoa Hình học 12

Cắt bìa theo mẫu dưới đây(h.1.23) , gấp theo đường kẻ, rồi dán các mép lại để được các hình tứ diện đều, hình lập phương và hình bát diện đều.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 trang 18 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình lập phương (H). Gọi (H’) là hình bát diện đều có các đỉnh là tâm của các mặt của (H). Tính tỉ số diện tích toàn phần của (H) và (H’).

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 trang 18 sách giáo khoa Hình học 12

Chứng minh rằng tâm của các mặt của hình tứ diện đều là các đỉnh của một tứ diện đều.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4 trang 18 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình bát diện đều ABCDEF(h.1.24). Chứng minh rằng

a) Các đoạn thẳng AF, BD, CE đôi một vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

b) ABFD, AEFC và BCDE là những hình vuông.

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: