Hướng dẫn trả lời phần III đề số 2 – Kiểm tra học kì II Tiếng Việt lớp 2

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn trả lời phần III đề số 2

III

Nối

1 – c)

2 – d)

3 – a)

4 – b)

5 – h)

6 – i)

7 – e)

8 – g)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận