Hướng dẫn trả lời phần II đề số 2 – Kiểm tra học kì II Tiếng Việt lớp 2

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn trả lời phần II đề số 2

II

Đánh dấu X vào những đáp án sau:

1. b)

2. a)

3. c)

4. c)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận