Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lí 8, bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

1. Vị trí, phạm vi lãnh thổ Câu hỏi: Hãy xác định trên hình 43.1 phạm vi lãnh thổ của miền này, chỉ rõ khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Hình 43.1 Lược đồ địa hình và khoáng sản miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ Phạm vi lãnh thổ; từ Đà Nẵng tới Cà Mau, (vĩ tuyến 16° Nam Bạch Mã trở vào phía Nam) bao gồm các khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông...

Có thể bạn quan tâm:

1. Vị trí, phạm vi lãnh thổ

Câu hỏi: Hãy xác định trên hình 43.1 phạm vi lãnh thổ của miền này, chỉ rõ khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

h43.1
Hình 43.1 Lược đồ địa hình và khoáng sản miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Phạm vi lãnh thổ; từ Đà Nẵng tới Cà Mau, (vĩ tuyến 16° Nam Bạch Mã trở vào phía Nam) bao gồm các khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long (chiếm 1/2 diện tích cả nước, miền có 32 tỉnh và thành phố, tổng diện tích 165.000km2).

2. Một miền nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc

Câu hỏi: Vì sao miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có chế độ nhiệt ít biến động và không có mùa đông lạnh giá như hai miền phía Bắc?

Do tác động của gió mùa đông bắc giảm sút mạnh mẽ, gió Tín phong đông bắc khô nóng và gió mùa tây nam nóng ẩm đóng vai trò chủ yếu.

Câu hỏi: Vì sao mùa khô ở miền Nam diễn ra gay gắt hon so với hai miền phía Bắc.

Do mùa khô ở miền Nam thời tiết nắng nóng, ít mưa, độ ẩm thấp, khả năng bốc hơi rất lớn, vượt xa lượng mưa.

3. Trường Sơn Nam hùng vĩ và đồng bằng Nam Bộ rộng lớn

Câu hỏi: Hãy nhận xét địa hình và cảnh quan của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Trường Son Nam là khu vực núi và cao nguyên rộng lớn, hùng vĩ, được hình thành liên nền cổ Kon Tum, có nhiều đỉnh núi cao hơn 2.000m với các cao nguyên đất đỏ badan xếp tầng. Đồng bằng Nam Bộ rộng lớn, chiếm hơn 1/2 diện tích đất phù sa của cả nước.

Câu hỏi: Tìm trên hình 43.1 những đỉnh núi cao trên 2.000m, (Ngọc Linh 2590; Vọng Phu 2051m, Chư Yang Sin 2405m) và các cao nguyên (Kon Tum, Plây-Ku, Đắk lắk, Lâm Viên, Mơ Nông, Di Linh).

– Ngọc Linh 259Sm: cao nguyên Kon Tum

– Vọng Phu 2051m

– Chư Yang Sin 2405m

Câu hỏi: So sánh với đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long có những nét khác biệt nào?

Những nét khác biệt cơ bản:

– Đồng bằng sông Hồng:

+ Có đê lớn ngăn lũ

+ Có nhiều ở trũng nhân tạo

+ Có mùa đông lạnh

+ Có nhiều bão

– Đồng bằng sông Cửu Long

+ Có mùa khô ít mưa

+ Có đất phù sa chua mặn, phèn

+ Có lũ lụt hằng năm

4. Tài nguyên phong phú và tập trung, dễ khai thác

Câu hỏi: Hãy nêu một số vùng chuyên canh lớn về lúa gạo, cao su, cà phê, cây ăn quá, … ở miền Nam nước ta hiện nay, và cho biết hoàn cảnh sinh thái tự nhiên của các vùng đó.

– Các vùng chuyên canh lớn về lúa gạo: đồng bầng sông Cửu Long.

– Vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm: cà phê (Tây Nguyên. Đắk Lắk).

– Vùng chuyên canh cây công nghiệp cao su: Đông Nam Bộ, Tây Nguvên.

– Vùng chuyên canh cây ăn quả: đồng háng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.

– Khí hậu và đất đai miền Nam có nhiều thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp phát triển và các vùng chuyên canh lớn.

Câu hỏi: Trình bày những tài nguyên chính của miền.

– Tài nguyên rừng (chiếm 60% diện tích rừng cả nước).

– Diện tích đất phù sa.

– Diện tích đất đỏ badan.

– Trữ lượng dầu khí.

– Quặng bôxit.

Câu hỏi: Lập bảng so sánh 3 miền tự nhiên Việt Nam theo mẫu trang 15

Ngày 14/05 năm 2019 | Tin mới | Tag: