Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lí 8, bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam.

Ghi chú: (x) Tháng, có mưa (xx) Tháng mưa nhiều (+) Tháng có lũ (++) Tháng lũ cao nhất c. Nhận xét: - Các tháng nào cua mùa lũ trùng hợp với các tháng của mùa mưa? (sông Hồng tháng 6, 7, 8, 9, sông Gianh tháng 9, 10, 11). - Các tháng nào của mùa lũ không trùng hợp với các tháng mùa mưa? (sông Hồng tháng 5, 10, sông Gianh tháng 8).

Có thể bạn quan tâm:


Ghi chú:

(x) Tháng, có mưa (xx) Tháng mưa nhiều

(+) Tháng có lũ (++) Tháng lũ cao nhất

c. Nhận xét:

– Các tháng nào cua mùa lũ trùng hợp với các tháng của mùa mưa? (sông Hồng tháng 6, 7, 8, 9, sông Gianh tháng 9, 10, 11).

– Các tháng nào của mùa lũ không trùng hợp với các tháng mùa mưa? (sông Hồng tháng 5, 10, sông Gianh tháng 8).

Ngày 14/05 năm 2019 | Tin mới | Tag: