Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lí 8, bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

1. Sông ngòi Bắc Bộ Câu hỏi: Cho biết hệ thống sông chính ở Bắc Bộ. Hệ thống sông chính ở Bắc Bộ là hệ thống sông Hồng, gồm 3 sông chính: sông Hồng, sông Lô và sông Đà. Câu hỏi: Em hãy tìm trên hình 33. 1 vùng hợp lưu của 3 sông nêu trên. Hình 33.1 Lược đồ các hệ thống sông lớn ở Việt Nam Hợp lưu của 3 sông ở gần Việt Trì. 2. Sông ngòi Trung Bộ Câu hỏi: Nêu đặc điểm sông ngòi...

Có thể bạn quan tâm:

1. Sông ngòi Bắc Bộ

Câu hỏi: Cho biết hệ thống sông chính ở Bắc Bộ.

Hệ thống sông chính ở Bắc Bộ là hệ thống sông Hồng, gồm 3 sông chính: sông Hồng, sông Lô và sông Đà.

Câu hỏi: Em hãy tìm trên hình 33. 1 vùng hợp lưu của 3 sông nêu trên.

h 33 1
Hình 33.1 Lược đồ các hệ thống sông lớn ở Việt Nam

Hợp lưu của 3 sông ở gần Việt Trì.

2. Sông ngòi Trung Bộ

Câu hỏi: Nêu đặc điểm sông ngòi ở Trung Bộ.

Sông ngăn và dốc, lưu vực nhỏ, lũ lên nhanh và đột ngột, rút mau.

Câu hỏi: Em hãy cho biết vì sao sông ngòi ở Trung Bộ lại có đặc điểm như vậy? Tìm trên bản đồ một số sông lớn ở Trung Bộ.

– Lãnh thỏ hẹp, ngang, địa hình bị chia cắt bởi các nhánh núi lan ra sát biển.

– Các sông lớn ở Trung Bộ là: sông Cả, sông Thu Bồn, sông Ba, sông Gianh, sông Trà Khúc, …

3. Sông ngòi Nam Bộ

Câu hỏi: Em hãy cho biết đoạn sông Mê Công chảy qua nước ta có chung tên là gì? Chia làm mấy nhánh? Tên của các sông nhánh đó, đổ nước ra biển bằng những cửa nào?

Đoạn sông Mê Công chảy qua nước ta là sông Cửu Long, chia làm 2 nhánh: Tiền Giang và Hậu Giang, đổ nước ra biển qua 9 cửa: Tiểu, Đại, Ba Lai, Hàm Luông. Cổ Chiên, Cung Hầu. Định An, Bát Sắc và Tần Đề.

Câu hỏi: Em hãy nêu những thuận lợi và khó khăn do lũ gây ra ở đồng bằng sông Cửu Long.

– Thuận lợi: thau chua, rữa mặn, bồi đắp phù sa tự nhiên, mở rộng diện tích đồng bằng – du lịch sinh thái trên kênh rạch và rừng ngập mặn, giao thông trên kênh rạch.

– Khó khăn: gây ngập lụt trên diện rộng và kéo dài, phá hoại nhà cửa, vườn tược, mùa màng, gây ra dịch bệnh do ô nhiễm môi trường, thiệt hại về người, gia súc.

Câu hỏi: Xác định trên hình 33.1 vị trí và lưu vực của chín hệ thống sông lớn nêu trong bảng 33.1

h 33 1
Hình 33.1 Lược đồ các hệ thống sông lớn ở Việt Nam

– Ở Bắc Bộ: sông Hồng, sông Thái Bình, sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang, sông Mã.

– Trung Bộ: sông Cả, sông Thu Bồn. sông Ba.

– Nam Bộ: sông Đồng Nai, sông Mê Công.

– Diện tích lưu v ực các sông lớn đều trên 10.000km, lớn nhất ở Nam Bộ là sông Mê Công. Ở Bắc Bộ là sông Hồng.

Câu hỏi: Các thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ nằm trên bờ những dòng sông nào?

– TP. Hà Nội nam trên bờ sông Hồng

– TP. Hồ Chí Minh – sông Bé

– Đà Nẵng – sông Vu Gia

– Cần Thơ – sông Hậu

Câu hỏi: Nêu cách phòng chống lũ lụt đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

– Đồng bằng sông Hồng: đắp đê lớn chống lụt, xả lũ theo các sông nhánh ra biển, bơm nước ra sông.

– Đồng bằng sông Cửu Long: đắp đê bao, hạn chế lũ nhỏ, đào kênh mương thoát nước, tiêu lũ ra vùng biển phía tây theo các kênh rạch, làm nhà nổi sống chung với lũ, xây nhà cửa ở các vùng đất cao

Ngày 14/05 năm 2019 | Tin mới | Tag: