Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lí 8, bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

* Nhận xét Khí hậu nước ta trong mùa đông trên các miền khác nhau rõ rệt. Mùa gió đông bắc tạo nên mùa đông lạnh, mưa phùn ở miền Bắc và mùa khô nóng kéo dài ở miền Nam. 2. Mùa gió tây nam từ tháng 5 đến tháng 10 (mùa hạ) Câu hỏi: Em hãy nêu nhiệt độ tháng cao nhất của 3 trạm khí tượng Hà Nội Huế, TP. Hồ Chí Minh (báng 31.1, trang 110) và nguyên nhân của những khác biệt đó. - Nhiệt...

Có thể bạn quan tâm:


* Nhận xét

Khí hậu nước ta trong mùa đông trên các miền khác nhau rõ rệt. Mùa gió đông bắc tạo nên mùa đông lạnh, mưa phùn ở miền Bắc và mùa khô nóng kéo dài ở miền Nam.

2. Mùa gió tây nam từ tháng 5 đến tháng 10 (mùa hạ)

Câu hỏi: Em hãy nêu nhiệt độ tháng cao nhất của 3 trạm khí tượng Hà Nội Huế, TP. Hồ Chí Minh (báng 31.1, trang 110) và nguyên nhân của những khác biệt đó.

– Nhiệt độ tháng cao nhất ở Hà Nội là tháng 7 (28,9oC. Nhiệt độ tháng cao nhất ở Huế là tháng 7 (29,4°C), TP. Hồ Chí Minh là tháng 4 (28,9°C).

– Sự khác biệt về nhiệt độ giữa các trạm là do mùa gió tây nam (mùa hạ). Trong mùa này, nhiệt độ cao đều trên toàn quốc. Các trạm Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh đều trên 25oC. Ở Trung Bộ (Huế) nhiệt độ tháng 7 cao nhất do ảnh hưởng của gió Tây khô nóng, ở Hà Nội (Bắc Bộ), hướng gió chính là đông nam và TP. Hồ Chí Minh (Nam Bộ), hướng gió chính tây nam.

Câu hỏi: Dựa vào bảng 32.1, em hãy cho biết mùa bão nước ta diễn biến như thế nào?

Mùa bão (tháng) 6 7 8 9 10 11
Trên toàn quốc x x x x x x
Quảng Ninh đến Nghệ An x x x x
Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi x x x x
Bình Định đến Bình Thuận x x x
Vũng Tàu đến Cà Mau x x

Bảng 32.1 Diễn biến mùa bão dọc bờ biển Việt Nam

Mùa bão nước ta bắt đầu từ khoảng tháng 6 đến tháng 11, chậm dần từ Bắc vào Nam. Bão gây mưa to. gió lớn, gió giật rất mạnh (cấp 11, 12), gây thiệt hại về người và của. Trung bình mỗi năm nước ta chịu ảnh hưởng của 4 đến 5 cơn bão phát sinh từ biển Đông và Thái Bình Dương đổ bộ vào.

3. Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại

Câu hỏi: Những nông sản nhiệt đới nào của nước ta có giá trị xuất khẩu với số lượng ngày càng lớn trên thị trường ?

Lúa gạo, cà phê.

Câu hỏi: Nước ta có mấy mùa khí hậu? Nêu đặc trưng khí hậu từng mùa ở nước ta.

– Nước ta có hai mùa khí hậu: mùa gió đông bắc và mùa gió tây nam.

– Mùa gió đông bắc từ tháng 11 đến tháng 4 tạo nên mùa đông lạnh, mưa phùn ở miền Bắc và mùa khô, nóng ở miền Nam.

– Mùa gió tây nam từ tháng 5 đến tháng 10 tạo nên mùa hạ nóng ẩm, có mưa to gió lớn và dông bão diễn ra phổ biến trên cả nước.

Câu hỏi: Trong mùa gió đông bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao?

Không giống nhau. Ở Bắc Bộ, gió mùa Đông Bắc gây ra thời tiết hanh khô, lạnh. Trung Bộ nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa các hoàn lưu khác nhau, mưa lớn, mưa phùn. Nam Bộ nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, chịu ảnh hưởng gió Tín phong đông bắc nên nắng nóng khô hạn.

Câu hỏi: Vẽ hiểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh theo số liệu bảng 31. 1. Nhận xét về sự khác nhau của các trạm khí tượng đó.

bang 31.1
Bảng 31.1 Nhiệt độ và lượng mưa các trạm khí tượng Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh

– Trên trục tọa độ, trục tung phía bên trái thể hiện nhiệt độ, trục tung bên phải biểu hiện lượng mưa. Trục hoành chia thành 12 tháng. (Lưu ý: nhiệt độ và lượng mưa cách nhau 10 đơn vị, 10°c tương ứng với 20mm lượng mưa).

– Vẽ đường biểu diễn thể hiện nhiệt độ và hình cột thể hiện lượng mưa của 3 trạm theo số liệu đã cho ở bảng 31.1.

– Nhận xét về nhiệt độ trung bình tháng cao nhất và thấp nhất, lượng mưa tháng mưa nhiều, tháng mưa ít.

– Kết luận sự khác biệt giữa 3 trạm về nhiệt độ và lượng mưa.

Ngày 14/05 năm 2019 | Tin mới | Tag: