Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lí 8, bài 27: Thực hành đọc bản đồ Việt Nam.

Câu hỏi: Dựa trên bản đồ hành chính Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc trong Atlat địa lí Việt Nam, hãy: a. Xác định vị trí của tỉnh, thành phố mà em đang sống. b. Xác định vị trí, tọa độ các điểm cực Bắc, cực Nam, cực Đông, cực Tây của lãnh thổ phần đất liền nước ta. c. Lập bảng thống kê các tỉnh theo mẫu sau. Cho biết có bao nhiêu tỉnh ven biển? a. Dựa vào bản đồ hành chính...

Có thể bạn quan tâm:

Câu hỏi: Dựa trên bản đồ hành chính Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc trong Atlat địa lí Việt Nam, hãy:

a. Xác định vị trí của tỉnh, thành phố mà em đang sống.

b. Xác định vị trí, tọa độ các điểm cực Bắc, cực Nam, cực Đông, cực Tây của lãnh thổ phần đất liền nước ta.

c. Lập bảng thống kê các tỉnh theo mẫu sau. Cho biết có bao nhiêu tỉnh ven biển?

a. Dựa vào bản đồ hành chính (hình 23.2 SGK trang 82) tìm vị trí của địa phương mà em đang sống.

h23 2 1
Hình 23.2 Bản đồ hành chính Việt Nam

Ví dụ: Hà Nội-vị trí số 1 hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, bản đồ hành chính – Thành phố Hồ Chí Minh ứng với số 59, Bà Rịa Vũng Tàu số 2.

b.

– Điểm cực Bắc: lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh núi Rồng – Lũng Cú – Hà Giang.

– Điểm cực Nam: đất Mũi với rừng ngập mặn xanh tốt

– Điểm cực Tây: núi Khoa La San, ngã ba biên giới Việt – Trung – Lào.

– Điểm cực Đông: mũi Đôi, bán đảo Hòn Gốm.

b. Lập thống kê các tỉnh, thành phố theo mẫu:

– Phân loại thống kê các tỉnh ven biển, các tỉnh nội địa, các tỉnh biên giới với Trung Quốc, với Lào, với Cam-pu-chia.

– Sử dụng bản đồ hành chính Việt Nam và bảng 23.1 để thống kê các tỉnh theo mẫu (trang 100).

– Gợi ý:

+ Các tỉnh đường biên giới giáp với Trung Quốc ứng với vị trí các số 5, 6, 7, 8, 9, 10…20 (7 tỉnh).

+ Các tỉnh có đường biên giới giáp với Lào: số 6, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 và 37.

+ Các tỉnh có đường biên giới giáp với Cam-pu-chia: số 37, 38, 41, 42, 46, 47, 22, 23, 56 và 58 (10 tỉnh).

+ Có 28 tỉnh ven biển (giáp biển Đông): số 20, 3, 25, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 4, 35, 36, 39,40,43, 45, 50, 51, 2, 54, 55, 61,62, 63, 64 và 58.

+ Các tỉnh có số 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 có đường biên giới giáp Lào và giáp biển Đông.

+ Các tỉnh có số 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 có đường biên giới vừa giáp Lào vừa giáp biển Đông.

Câu hỏi: Đọc lược đồ khoáng sản Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc trong Atlat Địa lí Việt Nam, vẽ lại các kí hiệu và ghi vào vở học nơi phân bố của 10 loại khoáng sản tính theo mẫu sau đây.

Dựa vào hình 26.1 và bảng 26.1 kết hợp với bản đồ địa chất khoáng sản, vẽ các kí hiệu của 10 loại khoáng sản chính và nơi phân bố các mỏ chính theo mẫu thống kê (SGK trang 100).

Ngày 14/05 năm 2019 | Tin mới | Tag: