Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lí 8, bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam.

I. Việt Nam là một nước giàu tài nguyên khoáng sản Câu hỏi. Em hãy tìm trên hình 26.1 một số mỏ khoáng sản lớn nêu trên. Hình 26.1 Lược đồ khoáng sản Việt Nam Một số mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn: than (Quảng Ninh), dầu khí ở thềm lục địa, apatit (Lào Cai), đá vôi (Thanh Hóa), sắt (Thạch Khê, Hà Tĩnh), crôm (Cổ Định, Thanh Hóa), bôxít (Cao Bằng, Lạng Sơn, Tây Nguyên). 2. Sự hình thành...

Có thể bạn quan tâm:

I. Việt Nam là một nước giàu tài nguyên khoáng sản

Câu hỏi. Em hãy tìm trên hình 26.1 một số mỏ khoáng sản lớn nêu trên.

h26.1
Hình 26.1 Lược đồ khoáng sản Việt Nam

Một số mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn: than (Quảng Ninh), dầu khí ở thềm lục địa, apatit (Lào Cai), đá vôi (Thanh Hóa), sắt (Thạch Khê, Hà Tĩnh), crôm (Cổ Định, Thanh Hóa), bôxít (Cao Bằng, Lạng Sơn, Tây Nguyên).

2. Sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta

Câu hỏi: Em hãy tìm trên hình 26.1 các mỏ chính ở nước ta được nêu trong bảng 26.1.

Xem bảng 26.1 SGK trang 99 kết hợp với lược đồ khoáng sản Việt Nam hình 26.1.

3. Vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Câu hỏi: Tại sao chúng ta phải khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản?

– Khoáng sản là loại tài nguyên không thể phục hồi.

– Phần lớn khoáng sản nước ta có trữ lượng vừa và nhỏ.

– Một số khoáng sản có nguy cơ bị cạn kiệt do khai thác quá mức và sử dụng còn lãng phí.

Câu hỏi: Em hãy cho biết một số nguyên nhân dẫn tới hậu quả đó và cho một số dẫn chứng.

– Do việc quản lí lỏng lẻo, khai thác tự do bừa bãi…

– Kĩ thuật khai thác lạc hậu, thăm dò đánh giá không chính xác về trữ lượng, hàm lượng, phân bố làm cho việc khai thác gặp khó khăn, đầu tư lãng phí.

Câu hỏi: Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng.

Nước ta có khoảng 5 ngàn điểm quặng và tụ khoáng của gần 60 loại khoáng sản khác nhau, trong đó có nhiều loại đã và đang được khai thác, phần lớn các khoáng sản nước ta có trữ lượng vừa và nhỏ gồm nhiều loại tài nguyên khoáng sản nhiên liệu, khoáng sản kim loại và phi kim loại.

Ngày 14/05 năm 2019 | Tin mới | Tag: