Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lí 8, bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam.

1. Giai đoạn Tiền Cambri Câu hỏi: Dựa trên hình 25.1, em hãy cho biết vào giai đoạn Tiền Cambri đã có những mảng nền nào? Hình 25.1. Sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo - Giai đoạn Tiền Cambri (cách đây 570 triệu năm) đại bộ phận lãnh thổ Việt Nam còn là biển, phần đất liền ban đầu là những mảng nền cổ, nằm rải rác trên mặt biển nguyên thủy: Việt Bắc, sông Mã, Kon Tum, Hoàng Liên...

Có thể bạn quan tâm:

1. Giai đoạn Tiền Cambri

Câu hỏi: Dựa trên hình 25.1, em hãy cho biết vào giai đoạn Tiền Cambri đã có những mảng nền nào?

h25.1
Hình 25.1. Sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo

– Giai đoạn Tiền Cambri (cách đây 570 triệu năm) đại bộ phận lãnh thổ Việt Nam còn là biển, phần đất liền ban đầu là những mảng nền cổ, nằm rải rác trên mặt biển nguyên thủy: Việt Bắc, sông Mã, Kon Tum, Hoàng Liên Sơn…

– Sinh vật rất ít và đơn giản.

2. Giai đoạn cổ kiến tạo

Câu hỏi: Tìm trên hình 25.1 các mảng nền hình thành vào giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh.

h25.1
Hình 25.1. Sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo

– Các mảng nền hình thành vào giai đoạn Cổ sinh: Đông Bắc, Trường Sơn Bắc,

Đông Nam Bộ.

– Các mảng nền hình thành vào giai đoạn Trung sinh: sông Đà. (Phần đất liền Việt Nam)

– Giai đoạn cổ kiến tạo diễn ra trong hai đại cổ sinh và Trung sinh (cách đây 65 triệu năm và kéo dài 500 triệu năm) có nhiều cuộc vận động tạo núi lớn, phần lớn lãnh thổ nước ta trở thành đất liền. Giới sinh vật phát triển mạnh mẽ, đây là thời kì cực thịnh của bò sát khủng long và cây hạt trần. Nhiều khối núi đá vôi lớn xuất hiện cùng với những bể than có trữ lượng lớn tập trung ở miền Bắc nước ta.

Câu hỏi: Sự hình thành các bể than cho biết khí hậu và thực vật ở nước ta giai đoạn này như thế nào?

Các mỏ than đá lớn có tuổi Trung sinh cho biết khí hậu lúc đó rất nóng ẩm, rừng cây phát triển mạnh mẽ, các loài thực vật hóa than cho biết các loài thực vật thống trị lúc đó là các họ dương xi và hạt trần.

3. Giai đoạn Tân kiến tạo

Câu hỏi: Em hãy cho biết một sổ trận động đất khá mạnh xảy ra những năm gần đây tại khu vực Điện Biên, Lai Châu chứng tỏ điều gì?

Các hiện tượng địa chất xảy ra gần đây như động đất tại khu vực Điện Biên, Lai Châu chứng tỏ sự hoạt động của Tân kiến tạo còn tiếp diễn ở nước ta.

Câu hỏi: Nêu ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay.

– Ý nghĩa: nâng cao địa hình làm cho núi non, sông ngòi trẻ lại.

– Xuất hiện các cao nguyên badan và các đồng bằng phù sa trẻ.

– Mở rộng biển Đông và góp phần hình thành khoáng sản dầu khí ở thềm lục địa và than bùn ở đồng bằng châu thổ.

Ngày 14/05 năm 2019 | Tin mới | Tag: