Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lí 8, bài 24: Vùng biển Việt Nam

I. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam Diện tích, giới hạn Câu hỏi. Em hãy tìm trên hình 24.1 vị trí các eo biển và các vịnh nêu trên. Phần biển Việt Nam nằm trong biển Đông có diện tích là bao nhiêu km2, tiếp giáp vùng biển của những quốc gia nào? Hình 24.1 Lược đồ khu vực Biển Đông - Phần biển việt Nam nằm trong Biển Đông, có diện tích 1 triệu km2, tiếp giáp vùng biển của các...

Có thể bạn quan tâm:

I. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam

Diện tích, giới hạn

Câu hỏi. Em hãy tìm trên hình 24.1 vị trí các eo biển và các vịnh nêu trên.

Phần biển Việt Nam nằm trong biển Đông có diện tích là bao nhiêu km2, tiếp giáp vùng biển của những quốc gia nào?

h24.1


Hình 24.1 Lược đồ khu vực Biển Đông

– Phần biển việt Nam nằm trong Biển Đông, có diện tích 1 triệu km2, tiếp giáp vùng biển của các nước Trung Quốc, Thái Lan, Phi-líp-pin, Bru-nây, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a.

b. Đặc điểm khí hậu và hải văn của biển

Câu hỏi. Quan sát hình 24.2. em hãy cho biết nhiệt độ nước biển tầng mặt thay đổi như thế nào?

h24.2
Hình 24.2 Lược đồ phân bố nhiệt độ nước biển tầng mặt

Nhiệt độ trung bình năm của nước biển tầng mặt là trên 23oC, thay đổi theo mùa, theo vĩ độ và độ sâu.

Câu hỏi. Dựa vào hình 24.3, em hãy cho biết hướng chảy của các dòng biển hình thành trên biển Đông tương ứng với hai mùa gió chính khác nhau như thế nào?

h24.3
Hình 24.3. Lược đồ dòng biển theo mùa trên biển đông

– Dòng biển tương ứng với hai mùa gió: dòng biển mùa đông hướng Đông Bắc Tây Nam, dòng biển mùa hè hướng Tây Nam Đông Bắc.

2. Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam

a. Tài nguyên biển

Câu hỏi: Em hãy cho biết một số tài nguyên của vùng biển nước ta. Chúng là cơ sở cho những ngành kinh tế nào?

– Tài nguyên biển: dầu khí, khoáng sản, kim loại, phi kim loại.

– Hải sản: cá, tôm, cua, rong biển.

– Mặt nước: giao thông biển (trong nước và quốc tế).

– Bờ biển: phát triển du lịch, xây dựng hải cảng.

Câu hỏi: Hãy cho biết một số thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta.

Bão, gió lớn, nước dâng cao.

b. Môi trường biển

Câu hỏi: Muốn khai thác lâu bền và bảo vệ tốt môi trường biển Việt Nam, chúng ta cần phải làm gì?

Khai thác biển hợp lí, có kế hoạch, chú trọng bào vệ môi trường biển.

Câu hỏi: Vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu biển.

Các yếu tố khí hậu biến: chế độ gió, nhiệt độ, mưa.

– Chế độ gió: có hai mùa gió, từ tháng 10 đến tháng 4 gió hướng đông bắc, từ tháng 5 đến tháng 11 gió hướng tây nam.

– Nhiệt độ trung bình là 23°c.

– Ở biển, mùa hạ mát hơn và mùa đông ấm hơn đất liền. Biên độ nhiệt trong năm nhỏ.

– Chế độ mưa: lượng mưa trên biển thường ít hơn trên đất liền, đạt từ 1100mm đến 1300mm/năm.

Ngày 14/05 năm 2019 | Tin mới | Tag: