Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lí 8, bài 22: Việt Nam – đất nước, con người.

1. Việt Nam trên bản đồ thế giới Câu hỏi: Quan sát hình 17.1, hãy cho biết: - Việt Nam gắn liền với châu lục nào, đại dương nào? - Việt Nam có biên giới chung trên đất liền, trên biển với những quốc gia nào? Hình 17.1 Lược đồ nước thành viên ASEAN - Việt Nam gắn liền với lục địa Á-Âu. Việt Nam có biển Đông, một bộ phận của Thái Bình Dương. - Có biên giới chung trên đất liền với...

Có thể bạn quan tâm:

1. Việt Nam trên bản đồ thế giới

Câu hỏi: Quan sát hình 17.1, hãy cho biết:

– Việt Nam gắn liền với châu lục nào, đại dương nào?

– Việt Nam có biên giới chung trên đất liền, trên biển với những quốc gia nào?

h 17 1
Hình 17.1 Lược đồ nước thành viên ASEAN

– Việt Nam gắn liền với lục địa Á-Âu. Việt Nam có biển Đông, một bộ phận của Thái Bình Dương.

– Có biên giới chung trên đất liền với các nước: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia. Trên biển: Cam-pu-chia, Trung Quốc.

Câu hỏi: Qua các bài học về Đông Nam Á (bài 14, 15, 16, 17), em hãy tìm ví dụ để chứng minh cho nhận xét trên.

Những bằng chứng về lịch sử, tự nhiên và lịch sử xã hội khu vực Đông Nam Á cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia thể hiện đầy đù đặc điểm thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của khu vực Đông Nam Á.

– Việt Nam là bộ phận trung tâm tiêu biểu cho khu vực Đông Nam Á về các mặt tự nhiên, văn hóa, lịch sử.

– Dẫn chứng:

+ Tự nhiên: tính chất nhiệt đới giỏ mùa ẩm.

+ Lịch sử: Việt Nam là lá cờ đầu trong khu vực Dông Nam Á dấu tranh giải phóng dân tộc.

+ Văn hóa: nền văn minh lúa nước, tôn giáo, nghệ thuật kiến trúc va ngôn ngữ gắn bó với các nước trong khu vực.

Câu hỏi: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào?

Vào ngày 25/7/1995

2. Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển

Câu hỏi: Nêu nhận xét về sự chuyển đổi cơ cẩu kinh tế nước ta qua bảng 22. 1.

– Nông nghiệp có xu hướng giảm từ 38,74 (năm 1990) xuống 24,30 (năm 2000).

– Công nghiệp và dịch vụ đều tăng.

– Cơ cấu kinh tế ngày càng cân đối, hợp lí theo hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Câu hỏi: Em hãy cho biết một số thành tựu nổi bật của nền kinh tế-xã hội của nước ta trong thời gian qua. Quê hương em đã có những đổi mới, tiến bộ như thế nào?

– Công nghiệp phát triển nhanh, từng bước thích nghi với nền kinh tế thị trường, nhiều khu công nghiệp mới, khu chế xuất, khu công nghiệp kĩ thuật cao đang được xây dựng và đi vào sản xuất.

– Các ngành dịch vụ phát triển mạnh mẽ và hoạt động dịch vụ đa dạng, phục vụ đời sống và sản xuất trên cả nước.

3. Học địa lí Việt Nam như thế nào

Câu hỏi: Để học tốt môn Địa li Việt Nam, các em cần làm gì?

– Nắm vững các kiến thức về địa lí Việt Nam.

– Đọc kĩ, hiểu và làm tốt các bài tập địa lí.

– Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh, khảo sát thực tế, sinh hoạt ngoài trời, du lịch…

Câu hỏi: Dựa vào bảng 22.1, vẽ biểu đồ cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của hai năm 1990 và 2000 và rút ra nhận xét.

Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ
1990 2000 1990 2000 1990 2000
38,74 24,30 22,67 36,61 38,59 39,09

Bảng 22.1. Tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam năm 1990 và năm 2000 (đơn vị %)

– Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của năm 1990 và của năm 2000 (%).

– Ghi số liệu, tỉ trọng cua các ngành kinh tế.

– Nhận xét: Tỉ trọng ngành nông nghiệp có XII hướng giảm. Công nghiệp và dịch vụ tăng, cơ cấu kinh tế ngày càng cân đối, hợp lí.

Ngày 14/05 năm 2019 | Tin mới | Tag: