Hướng dẫn trả lời bài 6 đề số 5 – Kiểm tra học kì II Toán lớp 2

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn trả lời bài 6 đề số 5

Bài 6

30 + 12 + 30 + 12 = 84 (cm).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận