Hướng dẫn trả lời bài 6 đề số 5 – Kiểm tra học kì II Toán lớp 2

Hướng dẫn trả lời bài 6 đề số 5 Bài 6 30 + 12 + 30 + 12 = 84 (cm). Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn trả lời bài 6 đề số 5

Bài 6

30 + 12 + 30 + 12 = 84 (cm).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: