Hướng dẫn trả lời bài 4 đề số 12 – Kiểm tra học kì II Toán lớp 2

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn trả lời bài 4 đề số 12

Bài 4

a) Chọn đáp án B

b) Chọn đáp án C.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận