Hướng dẫn trả lời bài 3 đề số 12 – Kiểm tra học kì II Toán lớp 2

Hướng dẫn trả lời bài 3 đề số 12 Bài 3 a) 32 : 4 + 26 = 8 + 26 = 34 b) y = 9 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn trả lời bài 3 đề số 12

Bài 3

a) 32 : 4 + 26 = 8 + 26 = 34

b) y = 9

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 10/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: