Hướng dẫn trả lời bài 3 đề số 12 – Kiểm tra học kì II Toán lớp 2

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn trả lời bài 3 đề số 12

Bài 3

a) 32 : 4 + 26 = 8 + 26 = 34

b) y = 9

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận