Hướng dẫn trả lời bài 3 đề số 1 – Kiểm tra học kì II Toán lớp 2

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn trả lời bài 3 đề số 1

3.

Hùng: 7 giờ 30 phút

Dũng: [ x ] 7 giờ 15 phút.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận