Hướng dẫn trả lời bài 2 đề số 1 – Kiểm tra học kì II Toán lớp 2

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn trả lời bài 2 đề số 1

2.

Bể thứ hai chứa số nước là:

565 + 120 = 685 (lít)

Đáp số: 685 (lít).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận