Hướng dẫn trả lời bài 1 đề số 1 – Kiểm tra học kì II Toán lớp 2

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn trả lời bài 1 đề số 1

1

a)

Hướng dẫn trả lời bài 1 đề số 1

b) 800km – 200km + 90km = 690km

c)

x × 5 = 40

x = 40 : 5

x = 8

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận