Hướng dẫn trả lời bài 1 đề số 1 – Kiểm tra học kì II Toán lớp 2

Hướng dẫn trả lời bài 1 đề số 1 1 a) b) 800km – 200km + 90km = 690km c) x × 5 = 40 x = 40 : 5 x = 8 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn trả lời bài 1 đề số 1

1

a)

Hướng dẫn trả lời bài 1 đề số 1

b) 800km – 200km + 90km = 690km

c)

x × 5 = 40

x = 40 : 5

x = 8

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 31/01 năm 2019 | Tin mới | Tag: