Hướng dẫn làm bài 9 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 9: Bài giải Bao gạo thứ nhất nặng hơn bao gạo thứ ba 24- 17 = 7 (kg) Đáp số : 7kg. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 9:

Bài giải

Bao gạo thứ nhất nặng hơn bao gạo thứ ba

24- 17 = 7 (kg)

Đáp số : 7kg.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 27/01 năm 2019 | Tin mới | Tag: