Hướng dẫn làm bài 9 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 9:

Bài giải

Bao gạo thứ nhất nặng hơn bao gạo thứ ba

24- 17 = 7 (kg)

Đáp số : 7kg.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận