Hướng dẫn làm bài 8 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 8:

Tóm tắt

Bài giải

Sợi dây thứ nhất dài hơn sợi dây thứ ba:

27+ 15 = 42 (dm)

Đáp số : 42 dm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận