Hướng dẫn làm bài 8 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 8: Tóm tắt Bài giải Sợi dây thứ nhất dài hơn sợi dây thứ ba: 27+ 15 = 42 (dm) Đáp số : 42 dm. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 8:

Tóm tắt

Bài giải

Sợi dây thứ nhất dài hơn sợi dây thứ ba:

27+ 15 = 42 (dm)

Đáp số : 42 dm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 08/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: