Hướng dẫn làm bài 7 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 7:

Tóm tắt

Bài giải

Số viên phấn Hồng có nhiều hơn Lan:

6+ 6 = 12 (viên phấn)

Đáp số : 12 viên phấn.Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận