Hướng dẫn làm bài 6 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 6:

Số viên bi có trong hộp là:

26+ 15 = 41 (viên bi)

Đáp số : 41 viên bi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận