Hướng dẫn làm bài 51 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 51: Hai ngày thứ ba liên tiếp cách nhau 7 ngày. Trong một tháng 4 có ngày thứ ba là ngày 5 Trong tháng 4 đó các ngày thứ ba là những ngày: 5,12, 19, 26 tháng 4. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 51:

Hai ngày thứ ba liên tiếp cách nhau 7 ngày.

Trong một tháng 4 có ngày thứ ba là ngày 5

Trong tháng 4 đó các ngày thứ ba là những ngày: 5,12, 19, 26 tháng 4.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 16/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: