Hướng dẫn làm bài 51 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 51:

Hai ngày thứ ba liên tiếp cách nhau 7 ngày.

Trong một tháng 4 có ngày thứ ba là ngày 5

Trong tháng 4 đó các ngày thứ ba là những ngày: 5,12, 19, 26 tháng 4.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận