Hướng dẫn làm bài 5 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 5:

Số que tính của Tùng là:

31 – 14 = 17 (que tính)

Đáp số : 17 que tính.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận