Hướng dẫn làm bài 5 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 5: Số que tính của Tùng là: 31 – 14 = 17 (que tính) Đáp số : 17 que tính. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 5:

Số que tính của Tùng là:

31 – 14 = 17 (que tính)

Đáp số : 17 que tính.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 24/01 năm 2019 | Tin mới | Tag: