Hướng dẫn làm bài 4 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 4:

Số gà mái là:

36 – 8 = 28 (con gà)

Đáp số : 28 con gà mái.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận