Hướng dẫn làm bài 4 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 4: Số gà mái là: 36 – 8 = 28 (con gà) Đáp số : 28 con gà mái. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4:

Số gà mái là:

36 – 8 = 28 (con gà)

Đáp số : 28 con gà mái.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: