Hướng dẫn làm bài 3 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 3: Số viên kẹo còn lại của Lan là: 52 – 18 = 34 (viên kẹo) Đáp số : 34 viên kẹo. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3:

Số viên kẹo còn lại của Lan là:

52 – 18 = 34 (viên kẹo)

Đáp số : 34 viên kẹo.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: