Hướng dẫn làm bài 3 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 3:

Số viên kẹo còn lại của Lan là:

52 – 18 = 34 (viên kẹo)

Đáp số : 34 viên kẹo.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận