Hướng dẫn làm bài 21 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 21:

Số bị trừ bằng:

36 + 18 = 54

Đáp số : 54.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận