Hướng dẫn làm bài 21 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 21: Số bị trừ bằng: 36 + 18 = 54 Đáp số : 54. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 21:

Số bị trừ bằng:

36 + 18 = 54

Đáp số : 54.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 13/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: