Hướng dẫn làm bài 20 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 20:

Số hạng thứ hai bằng:

74 – 36 = 38

Đáp số : 38.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận