Hướng dẫn làm bài 20 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 20: Số hạng thứ hai bằng: 74 – 36 = 38 Đáp số : 38. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 20:

Số hạng thứ hai bằng:

74 – 36 = 38

Đáp số : 38.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 18/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: