Hướng dẫn làm bài 2 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 2: Số học sinh nữ của lớp 2A là: 32 – 18 = 14 (học sinh) Đáp số : 14 học sinh nữ. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

Số học sinh nữ của lớp 2A là:

32 – 18 = 14 (học sinh)

Đáp số : 14 học sinh nữ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: