Hướng dẫn làm bài 2 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 2:

Số học sinh nữ của lớp 2A là:

32 – 18 = 14 (học sinh)

Đáp số : 14 học sinh nữ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận