Hướng dẫn làm bài 18 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 18:

Bài giải

Nếu lấy của Mai 5 quyển truyện tranh thì hai bạn còn lại tổng cộng là:

22- 5 = 17 (quyển truyện tranh)

Đáp số : 17 quyển truyện tranh.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận