Hướng dẫn làm bài 17 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 17: Tóm tắt Bài giải Nếu Lan có thêm 5 que tính thì Huệ nhiều hơn Lan: 12 – 5 = 7 (que tính) Đáp số : 7 que tính. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 17:

Tóm tắt

Bài giải

Nếu Lan có thêm 5 que tính thì Huệ nhiều hơn Lan:

12 – 5 = 7 (que tính)

Đáp số : 7 que tính.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 18/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: