Hướng dẫn làm bài 17 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 17:

Tóm tắt

Bài giải

Nếu Lan có thêm 5 que tính thì Huệ nhiều hơn Lan:

12 – 5 = 7 (que tính)

Đáp số : 7 que tính.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận