Hướng dẫn làm bài 16 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 16: Tóm tắt Bài giải Nếu lấy bớt của Hùng 4 bi thì Hùng còn nhiều hơn Dũng: 12 – 4 = 8 (bi) Đáp số: 8 bi Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 16:

Tóm tắt

Bài giải

Nếu lấy bớt của Hùng 4 bi thì Hùng còn nhiều hơn Dũng:

12 – 4 = 8 (bi)

Đáp số: 8 bi

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 13/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: