Hướng dẫn làm bài 10 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 10: Nếu Hùng muốn có 40 viên bi thì Hùng phải mua thêm: 40 – 26 = 14 (viên bi) Đáp số : 14 viên bi. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 10:

Nếu Hùng muốn có 40 viên bi thì Hùng phải mua thêm:

40 – 26 = 14 (viên bi)

Đáp số : 14 viên bi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 07/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: