Hướng dẫn làm bài 1 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 1: Số công nhân của tổ hai là: 84 – 48 = 36 (công nhân) Đáp số : 36 công nhân. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1:

Số công nhân của tổ hai là:

84 – 48 = 36 (công nhân)

Đáp số : 36 công nhân.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 08/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: