Hướng dẫn làm bài 1 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 1:

Số công nhân của tổ hai là:

84 – 48 = 36 (công nhân)

Đáp số : 36 công nhân.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận