Hướng dẫn giải và đáp số Bài 7. ÁP SUẤT – Bài tập Vật lý 8

Giải bài 7 áp suất bài tập vật lý 8 7.3. Xẻng có đầu nhọn. 7.4. Áp lực bằng nhau. Áp suất lớn nhất ờ cách a, nhỏ nhất ở cách c. 7.5. 510N ; 51kg. 7.6. 200 000 N/. 7.13. P = 4. N ; m = 4. 7.14. Để tăng diện tích tiếp xúc, làm giảm áp suất lên đường nên khi đi không bị lún. 7.15. – Mũi kim nhọn làm diện tích tiếp xúc nên tăng áp suất, nên dễ dàng đâm xuyên qua vải. – Chân ghế chịu áp lực...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài 7 áp suất bài tập vật lý 8

7.3. Xẻng có đầu nhọn.

7.4. Áp lực bằng nhau. Áp suất lớn nhất ờ cách a, nhỏ nhất ở cách c.

7.5. 510N ; 51kg.

7.6. 200 000 N/m^{2} .

7.13. P = 4.10^{11} N ; m = 4.10^{10}

7.14. Để tăng diện tích tiếp xúc, làm giảm áp suất lên đường nên khi đi không bị lún.

7.15. – Mũi kim nhọn làm diện tích tiếp xúc nên tăng áp suất, nên dễ dàng đâm xuyên qua vải.

– Chân ghế chịu áp lực lớn nên phải có diện tích tiếp xúc lớn, để áp suất tác dụng lên mặt sàn nhỏ, ghế không bị gẫy.

7.16. Áp lực trong cả ba trường hợp :

Nhận xét : Áp lực do vật tác dụng lên sàn trong cả ba trường hợp đều như nhau nhưng áp suất trong các trường hợp khác nhau.

Xem thêm Bài 7. ÁP SUẤT – Bài tập Vật lý 8 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: