Hướng dẫn giải và đáp số Bài 3. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU, CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU – Bài tập Vật lý 8

Hướng dẫn giải Bài tập vật lý 8 chuyển động 3.3. 1,5m/s. 3.4. a) Không đều ; b) 10,22m/s ≈ 36,8km/h. 3.5. a) 7m/s ; 10m/s ; 4,4m/s ; 4,4m/s ; 4,4m/s ; 4,4m/s ; 4,4m/s; 4,4m/s ; 5m/s ; 6m/s. b) 5,56m/s. 3.6. 8,14m/s. 3.7. Gọi s là chiều dài nửa quãng đường. Thời gian đi hết nửa quãng đường đầu với vận tốc là: Thời gian đi hết nửa quãng đường còn lại với vận tốc là: Vận tốc trung bình của người đi...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải Bài tập vật lý 8 chuyển động

3.3. 1,5m/s.

3.4.

a) Không đều ;

b) 10,22m/s ≈ 36,8km/h.

3.5. a) 7m/s ; 10m/s ; 4,4m/s ; 4,4m/s ; 4,4m/s ; 4,4m/s ; 4,4m/s; 4,4m/s ; 5m/s ; 6m/s.

b) 5,56m/s.

3.6. 8,14m/s.

3.7. Gọi s là chiều dài nửa quãng đường.

Thời gian đi hết nửa quãng đường đầu với vận tốc v_{1} là:

Thời gian đi hết nửa quãng đường còn lại với vận tốc v_{2} là:

Vận tốc trung bình của người đi xe đạp trên quãng đường là:

Kết hợp (1), (2), (3) có:

Thay số v_{tb} = 8km/h ; v_{1} = 12km/h

Vận tốc trung bình của người đi xe ở nửa quãng đường sau là v_{2} = 6km/h.

3.10. Vận tốc trung bình:

Hướng dẫn giải Bài tập vật lý 8 chuyển động

v_{tb} ≈ 11,1m/s

3.11*. Vì em thứ nhất chạy nhanh hơn em thứ hai nên trong một giây em thứ nhất vượt xa em thứ hai một đoạn đường là:

v_{1} v_{2} = 0,8m.

Em thứ nhất muốn gặp em thứ hai trong khoảng thời gian ngắn nhất thì em thứ nhất phải vượt em thứ hai đúng 1 vòng sân.

Vậy thời gian ngắn nhất để hai em gặp nhau trên đường chạy :

t = 400 : 0,8 = 500s = 8 phút 20s

3.12. a) Sau 2 giờ ;

b) Nơi gặp nhau cách Hà Nội 90km.

3.13. Độ dài chặng đường AB: 32,5km.

3.14*. a) Khi canô đi xuôi dòng: 120 = (v_{cn} + v_{n} ).4 (1)

Khi canô đi ngược dòng: 120 = (v_{cn} v_{n} ).6 (2)

Giải hệ phương trình :

v_{cn} = 25km/h; v_{n} = 5km/h.

b) Canô tắt máy thì trôi với vận tốc của dòng nước nên :

Thời gian canô trôi từ M đến N là 120/5 = 24h.

3.15*. a) Thời gian toa sau qua trước mặt người quan sát nhiều hơn toa liền trước là 0,5s nên thời gian toa thứ nhất qua trước mặt người quan sát:

9 – 0,5.5 = 6,5s.

b) Tổng thời gian đoàn tàu qua trước mặt người quan sát:

9 + 8,5 + 8 + 7,5 + 7 + 6,5 = 46,5s

Chiều dài cả đoàn tàu :

6.10 = 60m.

Vận tốc trung bình của đoàn tàu vào ga :

60 : 46,5 = 1,3m/s.

3.16*. 54km/h = 15m/s ; 36km/h = 10m/s

Ô tô và đoàn tàu chuyển động ngược chiều nên vận tốc của ô tô so với đoàn tàu:

15 + 10 = 25m/s

a) Chiều dài của đoàn tàu :

25 X 3 = 75m.

b) Nếu ô tô vượt đoàn tàu thì vận tốc của ô tô so với đoàn tàu là:

15 – 10 = 5m/s.

Thời gian để ô tô vượt hết chiều dài đoàn tàu :

75:5 = 15s.

Xem thêm Bài 3. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU, CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU – Bài tập Vật lý 8 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: